PRINCE de CHRIS 2019限量加強版櫻花金箔魔法油 V同學: 而….老師今年仲未有櫻花金箔魔法油特別版 魔法油呀… J 同學: 係呀..老師..我阿媽話記得留幾枝人緣比佢…預訂下先得唔得.. Danny Sir: ……無呀..老師好忙呀….可能等到”櫻花”也謝了先出呀. F同學: 下…唔係掛….我既. 櫻花金箔金錢魔法油, 櫻花金箔貴人/愛情魔法油, 櫻花 Product #: princedechris-2019限量加強版櫻花金箔魔法油 Regular price: $HKD$498.0 Available from: PRINCE de CHRISIn stock
princedechrisPRINCE de CHRIS